Årets gang

Årets gang i Børnehaven Spiretoppen

 

Lukkedage

(12 dage årligt)

  Grundlovsdag lukker børnehaven kl 12.00

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er børnehaven lukket

Mellem jul og nytår, sampasning 2 dage

Uge 29 og 30 er der sampasning med en anden FDDB institution
Se link ved Aabenraa kommune.

Årsplan   HK løbet – ultimo maj

Sommer i byen (plejehjem) Primo maj

Forældre bestyrelse valg – September/Oktober

Sommer fest –  Maj/Juni

Hjerte for alle – December

Krybbespil i kirken – December